Artist statement

Als eigentijdse kunstenaar in deze sterk egocentrische en op individualisme gerichte maatschappij, onderzoek ik in mijn werk de menselijke gevoelens en emoties.
Mijn werk bestaat dan ook voornamelijk uit geportretteerde individuen.
Het portret dat echter verder gaat dan het neerzetten van een fysieke gelijkenis, maar waarbij in het uiterlijke de innerlijke beleving van ons diepste wezen wordt blootgelegd.

Gevoelens van onmacht, voortkomend uit een kwetsbaarheid in het omgaan met de zwaartes van het leven, herken ik als gevoelig persoon in mezelf, maar ook in de uitingen van vele anderen.
Zowel in de kunsten zoals literatuur, film, theater en muziek, maar ook in de media komt de breekbare getormenteerde mens naar voor, worstelend met zichzelf en botsend met anderen en de wereld zoals hij is.

Sterk opwellende emoties als uitingen van het verwrongen en verdrongen gevoel kunnen in de kunst getransformeerd worden tot een bevredigende en verrijkende ervaring, maar in het echte leven leiden deze onherroepelijk tot conflicten of erger … oorlog, geweld of andere onmenselijkheden.
Kunst is echter een kind van zijn tijd èn een portret van het echte leven.

Als koppig autodidact zoek ik mijn eigen weg om met mijn geprefereerd medium, olieverf, een catharsis teweeg te brengen in het tragische maar ook troostende van mijn beelden.
Door het medium uit te dagen, de grenzen ervan op te zoeken, me mee te laten drijven in wat er tijdens het werkproces gebeurt, wordt het beeld gelaagd; niet alleen letterlijk maar ook de betekenis wordt vergroot en de impact opgedreven. Als ik zelf tijdens het hele proces alles doorvoeld heb is het “portret” af, dan heb ik het universele gevoel bereikt wat ik wou weergeven, het gevoel dat we allemaal kennen en herkennen dat ons leven vertelt.

Schilderkundig experimenteer ik met diverse kleurpaletten volgens wat er zich in het beeld aan mij opdringt, waarbij in de tegenstrijdigheid uiteindelijk een eenheid bereikt wordt.
Sterke cadmiumpigmenten worden puur gebruikt, als complementair naast elkaar geplaatst wat een leven vol tinteling en vibratie oplevert, maar met elkaar vermengd geven ze me de mogelijkheid tot stilte. Ook in de toets zoek ik het contrast op, technische precisie wissel ik af met woeste en gedurfde penseelstreken. Ik varieer vlakken met lijnen, het tekenen met het schilderen waarbij ik ook zoek naar openingen, de ondertoon laat meespelen, bij een zorgvuldig uitgewerkt stuk de verf er terug afschuur of ruimte creëer door andere delen van het canvas onbeschilderd te laten.
Ik maak hetzelfde schilderij soms op een ander formaat of schilder er meerdere versies van.

Vertrekkend vanuit filmstills geef ik een momentopname in de tijd aan, onze hedendaagse tijd, waarbij taal sinds de laatste jaren steeds meer een rol is gaan spelen; de titels van mijn werken worden zorgvuldiger gekozen, alsof beeld alleen niet meer voldoet, maar een noodzakelijke aanvulling worden die het beeld nog meer ondersteunen.

Karien Deroo © 2024