cc de spil tentoonstelling Karien Deroo - uitnodigingen